Sensorisk sanseprofil.

Sensorisk sanseprofil.
Et forløb der tager udgangspunkt i barnet enten i hjemmet eller i skolen. 
Gennem spørgsmål der kommer ind på de sansemæssige områder kan give et indblik i barnets udfordringer.
 

6.150,00 kr.