.

Autisme & ADHD.

Sanseintegration & Sensory profile

Hvad er sanseintegration?
Hvad er Sensory Profile?

Sanseintegration:


Overstimulering og understimulering.
De 3 primære sanser, som er fundamentet for den motoriske udvikling, og som er centrale for sanseintegrationen er: vestibulærsansen, taktilsansen og den proprioceptive sans samt (Arousal).

Den vestibulær​e sans
Den vestibulære sans registrerer bevægelser og påvirkning af tyngdekraften via receptorer, som er beliggende i det indre øre.
Børn, som har vanskeligheder i forhold til den vestibulære sans, har problemer med balancen, svært ved at koordinere bevægelser og svært ved at orientere sig i omgivelserne.

Den taktile s​​ans
Den taktile sans er vigtig for
kropsbevidstheden. Sansecellerne er placeret under huden i slimhinder samt indvolde. Receptorer registrerer tryk, kulde, varme, smerte og struktur. Børn, som har vanskeligheder på det taktile område, kan have udfordringer med tøj, der strammer eller tøj af bestemt materiale, at blive vasket, badet, rede hår børste tænder og klippe negle.
Det også være udfordrende at lege med sand, mudder eller svært ved at have fingrene i eks dej eller frikadellefars.

Den proprioceptive s​ans
Muskel- og ledsansen registrerer kroppens evne til at opfatte bevægelser, muskelkraft, kropsstilling og kroppens placering i rummet ved hjælp af receptorer beliggende i muskler, sener og led.

Den mest effektive stimulation af denne sans er bevægelse, hvor musklerne trækker sig sammen og strækker sig ud igen, når leddene trykkes sammen eller trækkes fra hinanden.
Børn problemer med den proprioceptive sans, kan man opleve, at der sker en selvstimulering ved at skære tænderne og går på tåspidserne.

Arou​​​sal
Arousal refererer til graden af vågenhed hos barnet og er dermed relateret til modtageligheden over for sanseindtryk. Hjernestammen er styret med et særligt vågenhedssystem, som styrer og regulerer graden af vågenhed.

Lav arousal kendetegnes ved at barnet være meget roligt, grænsende til det sløve.

Høj arousal kendetegnes ved barnet kan være konstant i bevægelse, have svært ved at finde ro, og kan være føle-, lyd-​ og lysfølsom.er, voldsom klappen med hænderne og/eller bide i genstande.


Sensory profile:

Sensory Profile er et test-redskab der er udviklet af den amerikanske ergoterapeut Winnie Dunn og er baseret på et undersøgelsesredskab der giver viden om og indsigt i det sensoriske bearbejdningsmønstre ud fra klientcentreret tilgang med fokus på hverdagens gøremål heriblandt indtryk fra smag, syn, lugt, hørelse, balance, føle- og berøringssansen, aktivitetsniveau og bevægelsesindtryk.


Jeg vil udføre Sensory Profile hvis dit barn/ung viser tegn på en eller flere af nedenstående:

Har dit barn et eller flere af følgende symptomer kan en sanseprofil bruges til følgende:

*Søger ekstreme sansepåvirkninger, eksempelvis meget hårde, tætte kram/at blive indrullet tæt i dyner.

*Stor følsomhed over for lys, lyd og lugte.

*stress.

*svært ved at danne relationer med andre børn/unge.

*problemer med at have tøj på hele dagen-

*flygter fra eks børnefødselsdage, familesammenkomster, store forsamlinger m.v.

*udadreagerende adfærd (i hjemmet/børnehave/skole).

*indadvendt (holder sig for sig selv - har svært ved kontakt til forældrene eller andre nærtstående).

Når Sensory Profile er udarbejdet vil jeg i samarbejde med jer give gode råd og vejledning til hvad I kan tilbyde jeres barn fremover når I kommer hjem og hvad der kan gøres/tilbydes i jeres barns børnehave/skole.