Ergonomiske arbejdsstillinger.

Forkerte arbejdsstillinger og dårlige vaner gør medarbejder syge, men reducerer dine medarbejders sygedag ved fokus på ergonomiske arbejdsstillinger.

----------------------------------------------------

Rødt område: Løft i det røde område betragtes som klart sundhedsskadelige. Der skal umiddelbart træffes foranstaltninger for at mindske risikoen.

Gult område: Løft i det gule område betyder, at der skal foretages en nærmere vurdering af de øvrige faktorer for at afgøre, om de forværrer belastningen, så løftet må anses for sundhedsskadeligt.

Grønt område: Løft i det grønne område er normalt ikke sundhedsskadelige på grund af vægt og rækkeafstand.


Grænser for samlet daglig løftemængde
En medarbejder må dagligt maksimalt løfte: 

•10 ton, hvis løftene udføres tæt på kroppen. 

 •6 ton, hvis løftene udføres i underarmsafstand. 

•3 ton, hvis løftene udføres i ¾-armsafstand.

Ergonomiske forhold

Langvarig stillesiddende arbejde kan være rigtig skidt for kroppen blandt andet fordi energiomsætningen nedsættes og dermed øger ophobningen af sukker og fedt i blodet.
Så enhver aktiv bevægelse - at komme op at stå -  øger forbrændingen og dermed sundheden for den enkelte medarbejder. 

Hvor medarbejdere løfter, bærer, trækker eller skubber kan der være en risiko for overbelastning af kroppen. 

Forholdene på arbejdspladsen og arbejdets organisering skal forebygge, at kroppen overbelastes, men den enkelte medarbejders fysiske form er også afgørende for, om kroppen overbelastes.

Tilbyder uforpligtende besøg.

30 min. uforpligtende virksomhedsbesøg med fokus ergonomisk arbejdsstillinger på kontor/lager m.v.